четвер, 31 серпня 2017 р.

Готуємось до серпневих конференцій 2020


    Організація освітньої діяльності у 1-4-х класах закладів загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch 2016/konczepcziya.html), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах),  Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах).
    Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.
Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про освіту», стаття 15 Закону України «Про загальну середню освіту»).
     З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2019/2020 навчальному році освітня програма закладу освіти може розроблятися на основі:
        У 2019/2020 н.р. учні 1-2 класів навчатимуться за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти. 1-2 класи; учні 3-4 класів навчатимуться за оновленими навчальними програмами для 1-4 класів (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli), учні початкових класів закладів загальної середньої освіти, які є учасниками експерименту із запровадження проекту Державного стандарту початкової освіти будуть навчатися за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна. 3-4 класи.
         Головна мета програм: реалізація державного стандарту початкової освіти, що передбачає компетентнісний, діяльнісний та інтегрований підходи до навчання учнів.
         Звертаємо увагу педагогічних працівників, які викладатимуть у 1-2 класах на те, що відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти у навчальних програмах з усіх предметів і курсів передбачено 20% резервного часу. При складанні календарно-тематичного планування учитель може використовувати його на власний розсуд, наприклад, для вдосконалення вмінь, дослідження місцевого середовища (довкілля), у якому мешкають діти, краєзнавчих розвідок, дослідницько-пізнавальних проектів та екскурсій, зокрема з ініціативи дітей
На секційному засіданні вчителів початкових класів радимо розглянути такі питання:
1. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчання м українською мовою (https://drive.google.com/file/d/1oU7SJ4aZZG7cCOLKLGPPgZFELE8MNJPr/view).
2. Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітньої діяльності в початкових класах відповідно до Концепції «Нова українська школа».
3. Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти (початкова освіта) (http://mon.gov.ua/activity /education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html).
4. Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах) (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti)
5. Методичні рекомендації для проведення Першого уроку в 2019/2020 н. р.
6. Формування та розвиток предметних компетентностей молодших школярів шляхом використання інноваційних технологій навчання.
7. Інноваційні засоби навчання як шлях о реалізації компетентнісного підходу у викладанні предметів початкової школи.
8. Особливості організації освітнього середовища у початковій школі в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа».
9. Формувальне оцінювання – шлях до успішного навчання.
10. Сучасні підходи до вдосконалення професійної компетентності вчителя початкових класів в умовах реформування  загальної середньої освіти.
11. Створення розвивального середовища в освітньому процесі початкової школи відповідно до Концепції «Нова українська школа».
12. Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога.
13. Розвиток та успішна самореалізація учнів початкової школи шляхом організації навчально-пошукової та дослідницької діяльності.
14. Опрацювання документів:
Наказ МОН України від 07.12.2018 р. №1362 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nmc.org.ua/metodicni-rekomendaciie/nacazmonno1362vid07122018rokuprozatverdzennametodicnihrecomendacijsodozapovnennaklasnogozurnaluucnivpersogoklasunovoieukraienskoieskoli.
Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти: 1-2 класи. – К. : ТД «ОСВІТА-ЦЕНТР+», 2018. – 240с.
Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко. 3-4 класи / Укладач А.В. Лотоцька. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 144 с.
Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом Р.Б. Шияна. 3-4 класи / Укладач А.В. Лотоцька. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. – 144 с.
Інструкція щодо ведення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ МОН України від 08.04.2015 року № 41.
Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів від 21.09.2015 року № 2/2-14-1907-15).
Наказ МОН України від 05.08.2016 № 944 «Про затвердження Положення про з′єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу».
Наказ МОН від 28.03.2019 № 408 "Про затвердження переліку підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету"
Наказ МОН від 13.12.2018 № 1390 "Про затвердження списку тренерів для організації та проведення своєчасного й ефективного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які є вчителями початкової школи та забезпечують викладання інтегрованого курсу "Мистецтво", дотримуючись принципів Нової української школи
Наказ МОН від 13.12.2018 № 1389 "Про затвердження списку тренерів для організації та проведення своєчасного й ефективного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які є працівниками закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівцями методичних служб, директорами закладів загальної середньої освіти таїх заступниками, тренерами та тренерами-педагогами, які проводять супервізію"
Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи” (https://drive.google.com/file/d/11KSKQSRW7c4hoMkFT1gqwU30jrOeh-R-/view)
Наказ МОН України від 17.07.2018 р. №792»Про внесення змін у додаток до наказу МОН України від 19.03.2018 №252
Хід пілотування та запровадження НУШ заклади освіти висвітлюють на власних сайтах та блогах шляхом створення методичного кейсу для педагогів. Пропонуємо переглянути блог КЗ «НВО № 25 «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».
- НУШ 1-й клас: https://pochatkova25.blogspot.com/p/blog-page_70.html
- НУШ 2-й клас: https://pochatkova25.blogspot.com/p/blog-page_76.html
Перелік джерел для використання у роботі педагогічних працівників початкової школи 

Інтегрований курс "Мистецтво"
    Мета мистецької освіти: розвиток емоційно-почуттєвої сфери, формування системи цінностей (духовних, культурних, національних, естетичних) у процесі пізнання та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті; плекання пошани до національної і світової мистецької спадщини. Здобувач освіти виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та синтетичні види мистецтва; пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи досвіду емоційних переживань, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва; пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.
     У 2019/2020 навчальному році загальну мистецьку освіту в 1-2 класах учні опановуватимуть відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження Типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», відповідно до яких зміст мистецької освітньої галузі в початкових класах може реалізовуватися як через інтегрований курс «Мистецтво», так і через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво (вибір здійснюється з урахуванням фахової підготовки кадрового складу педагогічних працівників школи та погоджується педагогічною радою), в основній школі учні опановуватимуть відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», що вміщує три блоки: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» або інтегрований курс «Мистецтво». Цілісна структура програми передбачає наскрізну тематику та логіку побудови змісту за роками навчання від 5 до 9 класу.
        Мистецька освіта учнів 10-11 класів здійснюватиметься відповідно до наказу Міністерства від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня». У 10 класі на рівні стандарту здійснюватиметься, щонайперше, через базові та вибірково-обов’язкові предмети. До вибірково-обов’язкових належить і навчальний предмет «Мистецтво» (освітня галузь «Мистецтво»).

На секційному засіданні вчителів, які викладають мистецькі дисципліни у закладах загальної середньої освіти радимо розглянути такі питання:
1. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах, в основній та старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою (https://drive.google.com/file/d/1oU7SJ4aZZG7cCOLKLGPPgZFELE8MNJPr/view).
2. Методичні рекомендації щодо особливостей реалізації мистецької освітньої галузі в початкових класах відповідно до Концепції «Нова українська школа» та реалізації освітньої галузі «Мистецтво» в основній та старшій школі.
3. Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти (початкова освіта) (http://mon.gov.ua/activity /education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html).
3. Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (http://mon.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti).
4. Роль мистецтва в модернізації змісту початкової освіти.
5. Компетентності вчителя мистецьких дисциплін в контексті Концепції «Нова українська школа».
6. Особливості організації освітнього процесу на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» у світлі реалізації завдань Концепції «Нова українська школа».
7. Види мистецької діяльності на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво».
8. Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів шляхом використання завдань інтегративного типу на уроках з предмету «Мистецтво».
9. Шляхи реалізації освітньої галузі «Мистецтво» у 5-9 класах.
10. Особливості мистецької освіти учнів 10-11 класів.
11. Інноваційні художньо-педагогічні технології.
12. Творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу.
Література для опрацювання
1. Агєєва О.В. Малюємо аквареллю: Докладні інструкції / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с. 
2. Агєєва О.В. Малюємо гуашшю: Докладні інструкції інструкції / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с.;
3. Агєєва О.В. Пластилін: Прикраси,сувеніри, іграшки / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова. – Х.: ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с. 
4. Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 http://mon.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti.
5. Кондратова В. Використання проектної технології на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво» як один із засобів розвитку творчих здібностей учнів. / В. Кондратова, О. Калашнікова // Педагогічний вісник. – 2016. – №2.
6. Кондратова В.В. Абетка образотворчого мистецтва. 1 клас: Альбом з образотворчого мистецтва / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Ю.О. Назаренко, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 120 с.
7. Кондратова В.В. Виховання любові до природи засобами образотворчого мистецтва навчально-методичний посібник. / В.В. Кондратова, Л.П. Пич – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015. – 68 с.
8. Кондратова В.В. Мова образотворчого мистецтва. 2 клас: Альбом з образотворчого мистецтва / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 112 с.
9. Кондратова В.В. Створення цілісної системи художньо-естетичної освіти і виховання засобами мистецтва (з досвіду роботи Цукрозаводського навчально-виховного комплексу Олександрійської районної ради Кіровоградської області) [Навчально-методичний посібник] / В.В. Кондратова, Т.В. Лещенко, О.С. Михайлова, Н.І. Фірс, М.Л. Хода. – Кіровоград: Видавництво комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. – 89 с.
10. Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти (початкова освіта) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity /education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html.
11. Масол Л.М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика: [монографія] / Л.М. Масол. – К.: Промінь, 2006. – 432 с.
12. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів / JI. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко. – X.: Веста: Видавництво «Ранок» , 2006.– 256 с. 
13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження Типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua.
14. Наказ Мністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua.
15. Пич Л.П. Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва у поглядах В.О.Сухомлинського // Педагогічний вісник. – Кіровоград: Видавництво комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2013. – №2-3. – С.213-217.
16. Просіна О. Художньо-педагогічна інтерпретація творів мистецтва // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 3.
17. Розвиток творчих здібностей [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://teacher.at.ua.
18. Творча особистість, її психологічний портрет, закономірності розвитку [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://thame.3dn.r