Нормативні документи
2019/2020 навчальний рік

1-2 клас. Нова українська школа
3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
4. Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» https://base.kristti.com.ua/?p=6760
8. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf.
10. Методичні рекомендації для експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57230/
12. Ранкова зустріч: що це і навіщо http://nus.org.ua/articles/rankova-zustrich-shho-tse-i-navishho/
13. Наказ МОН від 28.03.2019 № 408 «Про затвердження переліку підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету» 
14. Підручники для 1 класу шкіл з українською мовою навчання 
15. Підручники для 2 класу шкіл з українською мовою навчання 
16. Наказ МОН  України  від 20.08.2018 №923 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі” 
17. Наказ МОН України від 20.08.2018 р. № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів у Новій українській школі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/924.pdf. 
18. Наказ МОН № 1362 від 07.12.2018 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/62838/
19. Наказ МОН України від 9 січня 2020 року № 21 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1362» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS32953.html.
3-4 класи
1. Державний стандарт початкової загальної освіти https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pochatkova-shkola/onovleni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli-1-4-klasiv
2. Оновлені програми для початкової школи 1-4 класів https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
3. Інтегроване навчання та міжпредметні звязки на уроках: спільне, відмінне, особливості реалізації http://5fan.ru/wievjob.php?id=53441
4. Попова О. Інтегроване навчання в початковій школі http://oldconf.neasmo.org.ua/node/3218
5. Наказ МОН від 21.02.2020 № 271 “Про надання грифа “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” підручникам для 3 класу закладів загальної середньої освіти”
6. Наказ МОН від 15.04.2020 № 515 “Про затвердження переліку підручників для 3 класу закладів загальної середньої освіти, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету”
7. Наказ МОН від 15.04.2020 № 516 “Про видання підручників для 3 класу закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2020 році”
8. Методичні рекомендації для 3-х класів експериментальних закладів освіти НУШ 


На допомогу вчителю образотворчого мистецтва
1. Закон України про освіту http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Початкова школа. 1 клас. Нова українська школа
2. Державний стандарт початкової загальної освіти http://nus.org.ua/news/uryad-opublikuvav-novyj-derzhstandart-pochatkovoyi-osvity-dokument/
3. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
4. Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти» https://base.kristti.com.ua/?p=6760
5. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти: 1-2 класи  http://nus.org.ua/news/opublikuvaly-typovi-osvitni-programy-dlya-1-2-klasiv-nush-dokumenty
6. Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, О.М. Колотило Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/382
7. Рубля Т.Є., Щеглова Т.Л., Мед І.Л. Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти   https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/408
8. Н.А. Лємешева Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти https://lib.imzo.gov.ua/xmlui/handle/123456789/378
9. Калініченко О.В., Аристова Л.С. Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти https://lib.imzo.gov.ua/xmlui/handle/123456789/332
10. Лобова О.В. Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти https://lib.imzo.gov.ua/xmlui/handle/123456789/370
11. Кізілова Г.О., Шулько О.А. Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти https://lib.imzo.gov.ua/xmlui/handle/123456789/419
12. Кондратова Л.Г. Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти https://lib.imzo.gov.ua/xmlui/handle/123456789/398
2-4 класи
13. Державний стандарт початкової загальної освіти https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pochatkova-shkola/onovleni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli-1-4-klasiv
14. Оновлені програми для початкової школи 1-4 класів https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
5-9 класи
15. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#n9
16. Оновлені навчальні програми для 5-9 класів. Мистецтво https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-pro
Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі
Пpo затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі
Пpo затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»


Інформаційний лист МОН України від 22.05.2018року №1/9-332 «Лист-роз‘яснення щодо поділу класів на групи під час вивчення інтегрованого курсу “Я досліджую світ” і запису окремих і інтегрованих годин у Класному журналі»

Лист МОН України від 03.07.2018 р. №1/9-415 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році».

Лист МОН України від 07.08.2018 р. №1/9-486 “Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році”.

Наказ МОН України від 20.08.2018 року №923 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного  періоду для учнів першого класу у Новій українській школі».

Наказ МОН України від 20.08.2018 р.  №924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі».

Лист МОН України від 20.08.2018 р. №1/9-503 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОН України для використання у закладах загальної середньої освіти”.

.   НУШ. Календарне планування 1 клас 2018-2019 н.р. Електронний ресурс. Режим доступу: http://pidruchnik.in.ua/node/1676
       НУШ. Календарно-тематичне планування уроків мистецтва 1клас. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.schoollife.org.ua/kalendarno-tematychne-planuvannya-urokiv-mystetstva-1-klas-nush-nova-ukrayinska-shkola/
       Календарне планування 1 клас 2018-2019 н.р. "Я досліджую світ» Електронний ресурс. Режим доступу: https://naurok.com.ua/kalendarne-planuvannya-1-klas-2018-2019-n-r-ya-doslidzhuyu-svit-40171.html

На заміну постанові КМУ від 5 жовтня 2009 р. № 1121 “Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу” прийде новий Порядок, створений МОН.

. Лист Міністерства освіти і науки України від 05.07.2018 № 1/9-423 «Про навчальні програми та навчальну літературу з позашкільної освіти, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в закладах позашкільної освіти в 2018/2019 навчальному році».

Немає коментарів:

Дописати коментар